ThetaHealing®2018-11-07T15:21:39+00:00

ThetaHealing®

Το ThetaHealing® είναι μια διαλογιστική τεχνική με την οποία επιτυγχάνουμε μέσω του Δημιουργού όλων όσων υπάρχουν, να αλλάξουμε και να θεραπεύσουμε ασθένειες, πρότυπα συμπεριφοράς, πεποιθήσεις, προγράμματα. Μέσα από τα κύματα θήτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαισθητικές μας ικανότητες και να διαμορφώσουμε, να αλλάξουμε και να υλοποιήσουμε τη νέα πραγματικότητά μας. Έχει ανακαλυφθεί ότι το ενενήντα τοις εκατό των πεποιθήσεών μας και των συμπεριφορών μας ελέγχεται από το υποσυνείδητό μας. Όσο πιο θετικές είναι οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματά μας τόσο πιο θετικές καταστάσεις προσελκύουμε στη ζωή μας.

Το ThetaHealing® μάς βοηθάει να επέμβουμε και να μετατρέψουμε τα αρνητικά πρότυπα σε θετικά, την ασθένεια σε υγεία, με απλές τεχνικές και χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας ενέργεια για να γίνει αυτό, Απλά, μαθαίνοντας να είμαστε συνδεδεμένοι με την πηγή της δημιουργίας! Η τεχνική αυτή απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκείας και πιστεύω.

Εγγράψου στα διαθέσιμα σεμινάρια ή επικοινώνησε μαζί μας και περισσότερες λεπτομέρειες.

ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!