Σεμινάρια2018-11-07T15:22:37+00:00

Βασικό σεμινάριο (Basic level)

Στο βασικό σεμινάριο θα μάθετε τεχνικές που θα σας επιτρέψουν να αλλάξετε αρνητικούς προγραμματισμούς και πεποιθήσεις, πώς vα βρίσκετε τη βασική περιοριστική πεποίθηση, πώς να απελευθερώνεστε από αρνητικά συναισθήματα, πώς να συν-δημιουργείτε μια στιγμιαία σωματική θεραπεία, πώς να κάνετε διαισθητική ανάγνωση και να βλέπετε ασθένειες και μπλοκαρίσματα, πώς να ενεργοποιήσετε το DNA, πώς να αλλάξετε προγράμματα γήρανσης, πώς να εξισορροπείτε τα ενεργειακά κέντρα, πώς να απαλλάσσεστε από αρνητικές σκεπτομορφές, πώς να συνδεθείτε με τους πνευματικούς οδηγούς σας, πώς να βλέπετε το μέλλον και πώς να το αλλάξετε, και πως να συνδεθεί με την συντροφική σας ψυχή.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 3 ημέρες.

Θα λάβετε:
α) Εγχειρίδιο ύλης
β) Το βιβλίο «ThetaHealing – Η πρωτοποριακή Ενεργειακή Μέθοδος Θεραπείας»
γ) Πιστοποιητικό από το ίδρυμα Think® που σας πιστοποιεί ως «Σύμβουλο Βασικής εκπαίδευσης Θήτα» – Basic ThetaHealer®.

Προϋπόθεση για το σεμινάριο: Να αποδέχεστε ότι υπάρχει μια δημιουργική αρχή.

Προχωρημένο Σεμινάριο (Advanced level)

Στο σεμινάριο αυτό θα εξελίξετε τις γνώσεις και τις τεχνικές που μάθατε στο Βασικό Σεμινάριο. Θα προχωρήσετε σε πιο βαθιές προσεγγίσεις των τεχνικών αυτών, θα μάθετε νέες τεχνικές για να απελευθερώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους από μνήμες ασυνείδητες, αρνητικά συναισθήματα, όρκους και μυήσεις. Θα μάθετε πώς να θεραπεύετε τα κομμάτια της ψυχής σας και πώς να επικοινωνείτε με το φυτικό και ζωικό βασίλειο και να τα θεραπεύετε. Επίσης θα γνωρίσετε τον κόσμο των 7 επιπέδων της ύπαρξης και πώς να μένετε συνδεδεμένοι με το επίπεδο της ανιδιοτελούς αγάπης. Θα μάθετε να συνδέεστε με τον Ανώτερο Εαυτό σας και να επικοινωνείτε με προγόνους.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ημέρες.

Θα λάβετε:
α) Εγχειρίδιο ύλης
β) Το βιβλίο «Theta Healing® – Προχωρημένη Εκπαίδευση»
γ) Πιστοποιητικό από το ίδρυμα THInK® που σας πιστοποιεί ως σύμβουλο “Προχωρημένης Εκπαίδευσης Θήτα” – Αdvanced ThetaHealer®.

Προϋπόθεση: Να έχετε παρακολουθήσει το Βασικό Σεμινάριο.

Υλοποίηση και αφθονία (Implementation and abundance)

Σε αυτό το σεμινάριο θα εργαστείτε για την αφθονία, θα βρείτε τα εμπόδια που σας μπλοκάρουν να έχετε αφθονία στη ζωή σας, τις κρυμμένες πεποιθήσεις που σαμποτάρουν την έκφρασή της σε όλα τα επίπεδα, θα ανακαλύψετε τον σκοπό της ζωής σας και θα μάθετε πώς να υλοποιείτε με τον Ανώτερο και καλύτερο τρόπο για σας και όλη τη Δημιουργία.

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.

Θα λάβετε:
α) Εγχειρίδιο ύλης
β) Αρχείο γραπτό και ηλεκτρονικό στα Ελληνικά, μετάφραση του CD “Manifestation and Abundance”
γ) Πιστοποιητικό από το ίδρυμα THInK® που σας πιστοποιεί ως σύμβουλο “Υλοποίησης και Αφθονίας της Μεθόδου Θήτα” – Manifestation and Abundance ThetaHealer®.

Προϋπόθεση: Να έχετε κάνει το Προχωρημένο Σεμινάριο – Advanced.

Εργαστήριο Κβαντικής

Σε αυτό το εργαστήρι θα δουλέψουμε με τους νόμους της κβαντικής φυσικής και των μορφογεννητικών πεδίων και θα μάθουμε πώς μπορούμε με αυτή την τεχνική να αλλάξουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους και με τη δημιουργία. Είναι ένα βιωματικό εργαστήρι, μέσα από το οποίο θα ανακαλύψουμε πώς εμείς οι ίδιοι έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάζουμε και να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα. Θα εργαστούμε με τα συναισθήματά μας και πώς αυτά καθορίζουν και επηρεάζουν τη στάση μας στη ζωή. Θα εργαστούμε με την ύλη και θ’ ανακαλύψουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε δυσαρμονικές καταστάσεις στο σώμα μας. Είναι ένα ταξίδι αυτοθεραπείας και ένα εργαλείο διαχείρισης της καθημερινότητάς μας. Το εργαστήρι χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, το κάθε ένα από αυτά διαρκεί ένα σαββατοκύριακο

Γενεόγραμμα

Τι είναι το γενεόγραμμα;

Η αποτύπωση του γενεαλογικού μας δέντρου μέσα από το οικογενειακό ιστορικό. Περιέχει στοιχεία για:

  • Τις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας.
  • Την επιρροή στην οικογενειακή επικοινωνία εξωγενών και ενδογενών παραγόντων και γεγονότων.
  • Τη διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας μετά από τραυματικά γεγονότα.
  • Την εμφάνιση ασθενειών μέσα στο σύστημα.
  • Τα πρότυπα συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια και πώς αυτά επαναλαμβάνονται μέσα στο οικογενειακό σύστημα.

Το γενεόγραμμα μας βοηθάει να κατανοήσουμε τελικά πώς και πόσο η οικογενειακή ιστορία μάς επηρεάζει, και μέσα από την κατανόηση αυτή να διορθώσουμε – αλλάξουμε – θεραπεύσουμε δικά μας κομμάτια. Το γενεόγραμμα μας τροφοδοτεί με υλικό να προβληματιστούμε και να κατανοήσουμε την πραγματικότητά μας και τον εαυτό μας.

Εγγράψου στα διαθέσιμα σεμινάρια ή επικοινώνησε μαζί μας και περισσότερες λεπτομέρειες.

ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!